top of page

Laaang og smal

Hager kommer i all slags former, og alle varianter kan ha sine utfordringer når det gjelder planlegging og plassutnyttelse.


Denne hagen ligger som en lang og smal tarm langs forsiden av huset, og som om ikke det var nok, ligger den også mer enn to meter lavere enn terrassen, med en bratt skråning ned mot plenen. Her blir trygg tilgang til hagen viktig for at den i det hele tatt skal bli tatt i bruk.Trykk på pilen for å se før-bildet.


Soner med mur

Hageeier ønsker å redusere skråningen ved å bygge en mur i overgangen mot plenen. Det er vi enig i, men istedenfor å forsterke det lange, smale inntrykket ved å dele området opp på langs, foreslår vi en mur som bryter hagen opp i soner.


To brede utstikkere fylles med jord til beplantning slik at de kan danne en frodig ramme rundt et midtparti der muren – i sittehøyde – trekkes helt inn mot skråningen. I denne sonen blir det god plass til hagemøbler, og vi ser for oss at den vil bli hagens midtpunkt.


Pergola i høyden

En ny trapp ned fra terrassen leder til en pergola som fungerer som en portal inn til hagen. Den skaper romfølelse og variasjon i høyden og bidrar til å motvirke inntrykket av et langt og smalt uterom. Under pergolaen vil man også finne lett skygge på varme dager.


I den andre enden av terrassen beholder vi gangveien som fører ned til hagen i en stor bue, men tråkkheller erstatter den ugressbefengte grusstien. Og takket være muren i bunnen av skråningen føles ikke stien lenger like skummel for småbarn som skal ned og leke på plenen.


Med unntak av disse mindre endringene forblir denne delen av hagen som før. Her skal det være plass til ballspill og lek for de minste.Trykk på pilen for å se før-bildet.


Matter til hjelp

Skråningen som fortsatt går langs hele lengden av huset, er smal og bratt og skrinn. Huseier ønsker seg en lettstelt hage, så istedenfor vanlig beplantning her foreslår vi å bruke lyngmatter.


Det gir 'instant impact' – ferdig bunndekke som man så kan punktplante i for å skape litt variasjon i høyden. Vekster som søyleeiner, prydgress og trelyng tar seg flott ut med lyngmattene, som i tillegg til lyng består av skogbunnsvegetasjon som blåbær, tyttebær, krekling og mose.


Frodige øyer

I utstikkerne ved den nye terrassen vil frodig beplantning som japanlønn, skyer av kvassbunke og klodeløk gi deilig hagefølelse der en flat plan tidligere manglet det som skulle til for å lokke beboerne ut.


Publisert i Norsk Hagetidend nr. 5, 2022Comments


bottom of page