top of page

Ny fasade gir ny hage

Denne unge familien ønsker seg en hage med flere rom og bruksområder. De vil også at hagen skal få et mer moderne uttrykk, og at man prøver å komme bort fra hyttepreget eneboligen fra 80-tallet har. På spørsmålet vårt om vi kan få lov å foreslå grep med huset og garasjens fasader, er svaret: Overrask oss!


Gode takutstikk

Utgangspunktet for designet er å utnytte husets og garasjens store takutstikk. På huset gir dette mulighet til å forandre fasadeinntrykket helt, da alle søyler og varmepumpen kan bygges inn. Søylepåbyggene går helt ut til takutstikket og er store nok til at de kan benyttes som skap til hageputer og annet utstyr. Utboksingen på hjørnene skaper nye kroker som igjen danner rammer for nye hagerom.Trykk på pilen for å se før-bildet.


Hagestue og bod

Garasjens takoverbygg utvides slik at det blir plass til både hagestue og sykkelbod. Tilkomsten til skrivestuen i garasjen som i dag er fra overbygget, flytter vi til baksiden, så arealet til hagestuen ikke beslaglegges avpassasje til døren. Fasadeuttrykket fra huset gjentas på garasjen. Kledningen veksler med liggende, smale spiler som delvis er åpne og delvis ligger over skjøtene på eksisterende kledning.


Grønt uten tuja

Rommet mellom huset og garasjen har en rekke kvaliteter som gir muligheter for å bruke det til ulike tider på dagen. En lesekrok i morgensol, spiseplass under klatreplanter og loungeområde med kveldssol. Tujahekken erstattes med en pergola med klatrevekster. Vi vinkler også pergolaen slik at den danner en inngang til hagen fra gaten, uten at det blir behov for port, eller at man kan se inn på oppholdssonene fra gaten. Mellom rommene legger vi ulike gangsoner, enten som singelganger eller som trebroer. I singelen blir det også plass til et lite tuntre og japanskinspirert beplantning.Trykk på pilen for å se før-bildet.


Bålplassen

Ned mot hagens laveste parti fortsetter terrassen i en tribunetrapp som både gir en sone for egen bruk i seg selv, men som også danner rammen rundt en bålplass. Herfra kommer også en inngang til kjøkken- og skjærehagen.


Slik kan en modernisering av husets fasade skape nye og spennende muligheter for uteområdet.


Publisert i Norsk Hagetidend nr. 8, 2022

Comments


bottom of page