top of page

HAUGLANDSØY

HYTTEHAGE

I hyttehagen tilbringer mange mye tid i sommerhalvåret, og da er det hyggelig med en velfungerende og lettstelt hage. Men vind og salt sjøluft kan være utfordrende.

 

Denne kunden ønsket seg en frodig, lettstelt hyttehage tilpasset pensjonisttilværelsen. De ville også at landskapet rundt hytta skulle fremstå som uberørt. En del av oppdraget ble derfor å skjule sårene i landskapet etter bygging av hytta, og å velge planter som vil se stedegne ut.

Hagedesign for bedre plassutnyttelse

Utformingen av den eksisterende tre-verandaen hadde mye dødareal og en del trange områder, men ved å flytte trappen ble plassen både på og nedenfor verandaen bedre utnyttet. Den nye plasseringen av trappen gir nå fri utsikt fra stuen. 

 

Den bredeste delen av verandaen ble utvidet slik at dødarealet mellom veranda og fjellvegg nå ble en nyttig del av det nye sitteområdet oppe. Dette gir bedre plass på det øverste nivået, og en tryggere overgang mellom sti og platting. 

 

De gamle treplattingene ble byttet ut med en trapp i skifer med beplantning på begge sider.

Lyng.jpg

Naturlig beplantning: Lyng kommer i mange varianter og kan være fantastisk dekorativ hvis den plantes i store felt. Dette bildet er tatt i RHS Garden Wisley utenfor London.

Ut med rododendron

Plantene som er valgt, vokser naturlig i den norske skjærgården. De tåler forholdene godt, og er i tillegg planter som ikke krever mye jord. Kunden har en kompost på hytta, så de produserer en del egen jord, og har også god tilgang på sand. Utover dette vil ikke plantene kreve at det tilføres jord. 

I bedene langs den nye skifertrappen er det valgt strandrug, fagerknoppurt og praktstikle, som gir høyde. De vil fylle godt og vokse inn i hverandre. Rododendron erstattes med en mer naturlig busk, tindved. Det sølvfargete bladverket står godt til fargene i fjellet, og de dekorative bærene er dessuten gode til syltetøy.

 

I sprekker i fjellet fjernes tidligere forsøk på å få hageplanter til å trives, og naturlige arter som purpurlyng, strandsmelle, fjørekoll og tiriltunge får fylle sommeren med farge. I overganger mellom bygde konstruksjoner og landskapet repareres sår med lyng og sedum. Alle disse sortene vil trives godt og passe seg selv.

Den oppmurte utegrillen erstattes med et opphøyd staudebed i naturstein. Muren har god sittehøyde, noe som vil lette lukearbeidet. Til bedet er det valgt ut kultiverte hageutgaver av arter som vokser naturlig i kystklima. Dette gjør at de utseendemessig ikke vil virke malplasserte, og de har beholdt mye av de samme egenskapene som sine naturlige slektninger. 

bottom of page