top of page

TJENESTER

87-hagestue-etter.png
HAGEDESIGN

Hagedesign innebærer å planlegge hva hagen skal inneholde, og hvordan alt skal plasseres i forhold til hverandre slik at hagen blir både vakker og funksjonell. I et hagedesignprosjekt gjør vi følgende:

 • Definerer prosjektet i samarbeid med kunden

 • Måler opp og registrerer fysiske forhold i hagen

 • Utarbeider design for hagen i 3D

 • Påfører mål slik at arbeidet kan prises av anleggsgartner

 • Gir innspill til materialer og planter

Pris fra kr. 18.000 til kr. 40.000 avhengig av terreng og størrelse.
Egne priser for terrasser.

Plantedesign
IMG_6546.JPG
BEPLANTNING

Et beplantningsprosjekt begrenser seg til å planlegge selve beplantningen –enten for enkeltbed eller for hagen i sin helhet. I et slikt prosjekt gjør vi følgende:

 • Kartlegger hvilken type beplantning kunden liker

 • Legger fram forslag til egnede planter 

 • Utarbeider detaljert plantekart med plassering av alle planter

 • Utarbeider planteliste med artsnavn og antall 

 • Skaffer planter og planter dem i henhold til planen

Pris fra kr. 5000 til kr. 20.000 (eks. planter) avhengig av areal som skal beplantes.

Hagestell
IMG_6491.JPG
LETTSTELT HAGE

Mange etablerte hager er arbeidskrevende og koster gjerne mer enn de smaker. Ofte trengs det bare noen enkle grep for å gjøre hagen mer lettstelt. Vi gir råd om forbedringer og utfører arbeid som:

 • Beskjæring av busker og trær

 • Luking, opprydding og sortering av beplantningen

 • Tilføring av bunndekkere for å bekjempe ugress  

Pris: Timebetaling eller avtalt fastpris

bottom of page