HAGEDESIGN

Det å sette i gang større arbeider i hagen kan føles overveldende. Vi kan lette prosessen ved å lage en overordnet plan for hagen og foreslå løsninger på utfordringer som innsyn, bratt terreng eller vind.

I tillegg til å tenke praktisk – hvordan skal man komme seg fra A til B i hagen, hvordan kan hagen bli lettstelt, hvilke planter passer hvor? – er vi som hagedesignere også opptatt av stil og harmoni.

Hagen skal stå til huset og gli naturlig inn i omgivelsene. Materialene skal harmonere, og plantene skal bidra til å skape den ønskete stemningen i hagen. Hagedesign innebærer å tenker på siktlinjer – hva ser du fra stue- eller kjøkkenvinduet, eller fra spiseplassen i hagen? – og balanserer gjentakelse og variasjon for å gjøre hagen spennende samtidig som den får et helhetlig preg.

Siktlinjer handler like mye om hva man skjuler som hva man viser. Det å skjule endepunktet for en sti kan være svært effektfullt i en hage. Dette bildet er fra en park i Frankrike.

Hagedsign starter med gode mål

Det første vi gjør, er å skaffe oss oversikt over omfanget av oppdraget: hvor stor hagen eller hageområdet er, hvordan terrenget er, og hvilke ambisjoner du har. Det kan gjøres ved en befaring på stedet, eller ved hjelp av bilder og beskrivelser. På grunnlag av dette kan vi gi deg et tilbud på hva en hageplan vil koste.

Når kontrakten er tegnet, kommer vi og måler opp hagen. Gode mål er grunnleggende for å kunne lage 3D-modellen av hagen, som er utgangspunktet for hageplanen.

Under et oppstartsmøte diskuterer vi også dine ønsker, behov og smak. Først når det er gjort, kan arbeidet med skissen begynne. Da utarbeider vi en grovskisse med våre forslag til løsninger. Den presenterer vi for deg og gjør de justeringene du måtte ønske før vi leverer det endelige hagedesignet.

Hagedesignerens leveranser

Når vi er ferdig med prosjektet, vil du sitte igjen med:

  • 3D-tegninger som viser den planlagte hagen fra ulike vinkler

  • en situasjonsplan med mål til bruk for de som skal utføre det praktiske arbeidet

  • spesifikasjon og mengdeberegning av materialer

  • forslag til nøkkelplanter i hagen, dvs. de plantene som gir hagen det bestemte preget vi er ute etter

Målet med hagedesignet er å gi deg din drømmehage, uansett hvilken stil du liker. Bildet er fra Le jardin plume i Frankrike.

Hva koster et hagedesign?

Prisen for en hageplan ligger som regel et sted mellom kr. 25 000 og

kr. 45 000, avhengig av hagens størrelse og kompleksitet. Store terreng-variasjoner, for eksempel, gjør at vi bruker lenger tid på oppmåling og tegning av 3D-modellen. Og ønsker du bygde elementer som hagestue eller plassbygde møbler, skal de også designes. 

Før hageplanen er ferdig, er det umulig å si noe om hva en ferdig bygget hage vil koste. Det er bl.a. avhengig av designets kompleksitet, hvilke materialer som blir brukt, og i hvilket omfang. Men det er alltid nyttig å sette et totalbudsjett for prosjektet slik at vi kan utarbeide en realistisk plan for hagen din.

Interessert? 

Se nærmere på noen av våre hagedesign

KONTAKTINFORMASJON

Øvre Fyllingsveien 52

5161 Laksevåg

Bergen – Vestland – Norway

  • Frodig hagedesign på Facebook
  • Frodig hagedesign på Instagram
  • Frodig hagedesign på Pinterest
NHD_logo_medl.png