Yrende hageliv

En av de store gledene ved å ha hage er å høre fuglene kvitre og biene summe. Men fugler og bier utgjør kun en brøkdel av dyrelivet vi kan tilby kost og losji. I denne hagen skal det tilrettelegges for størst mulig mangfold av småkryp.


Hagedesign med dam
En dam er et kjærkomment element for både mennesker og dyr.

Den sentrumsnære hagen er omgitt av bebyggelse og grenser til en trafikkert vei. Likevel – eller kanskje på grunn av det – ønsker eierne å gjøre hagen om til en oase for dyreliv.


Mangfoldig hekk

Vi begynner med rammene. Hagen har allerede flotte, gamle bøkehekker mot nord og sør. Nå skal det plantes hekk mot veien i vest også, og vi henter inspirasjon fra den britiske landsbygda der hekkene er et sammensurium av planter – hagtorn, hassel, slåpetorn, naverlønn, krossved, eføy ... Disse tette, varierte hekkene er matfat for både fugler og pollinatorer og bo- og hekkeplass for tusenvis av dyrearter.


Blandet hekk
En hekk kan være ryddig og broket på samme tid.

Vår hekk tar utgangspunkt i de eksisterende hekkene, og bøk dominerer. Men vi blander inn krossved og hassel, og klatreplantene som vokste der fra før – kaprifol, hortensia og eføy – får bli. Slik blir hekken visuelt spennende samtidig som den blir matkilde for en rekke småkryp.


Dam for dyrene

Etablering av en dam er det neste store tiltaket for å tilrettelegge hagen for biologisk mangfold. Den bygges med en grunne som gir lett tilgang for fugler og amfibier, og variert beplantning i og rundt dammen gir livsgrunnlag for insekter. Lyden av rennende vann vil bidra til å skyve trafikkstøy i bakgrunnen, så vann fra taket skal samles i en tank øverst i hagen og renne ut i en liten bekk. Med en stoppekran kan man spare på vannet til de stundene man tilbringer i hagen.Hagedesign for mennesker og dyr
Blomstring fra tidlig vår til sen høst er viktig for pollinatorene våre.

Insekthotell er blitt veldig populære og kan kjøpes på alle hagesentre. Men i denne hagen trår vi hardere til for insektene. Vi bruker runde vedkubber til å bygge lave skillevegger rundt om i hagen. I tillegg til å dele hagen opp i rom, vil de bli rene drabantbyene for all slags insekter og småkryp!


Velkommen, ugress

Beplantningen i hagen planlegges for lengst mulig blomstring. Vi vil tilby pollen og nektar fra tidlig vår til sen høst. Stort artsmangfold er også viktig, og bak boden lar vi ugresset få fritt spillerom slik at insekter kan formere seg og larver kan boltre seg i fred og ro. I dette økosystemet er alt dyreliv hjertelig velkommen!


Publisert i Norsk Hagetidend nr. 6, 2020