Hage for fellesskap

Dette sameiet kontaktet oss og ville ha hjelp med uteområdet sitt, fordi det var lite brukt av beboerne. Dette er en utfordring mange felleshager sliter med.


Beplanting, lekeapparater og sittegrupper er gjerne tilfeldig plassert og treffer ofte en liten brukergruppe. De mangler hyggelige møtepunkter, og lite ved utearealene løfter inntrykket av området, eller bidrar til økt livskvalitet for de som bor der.Sameiet ønsket seg frodigere omgivelser med beplanting som var enkel å drifte, men som også kunne gi beboere med hageinteresse noe å sysle med. De ønsket seg en sosial sone med takoverbygg for arrangementer, grilling, lek og sosialt samvær, og de ønsket aktiviteter for beboere i alle aldre, men også ulike soner for større og mindre grupper.


Fleksible løsninger

En stor grillhytte med noe fast møblering, men med mulighet for supplering av hagemøbler fra andre soner gir mulighet for små, men også større arrangementer med mange sitteplasser. I det daglige er halve grillhytten satt av til bordtennisbord, så en kan spille ute selv om det er regn i luften.I nærheten av grillhuset er den opprinnelige lekeplassen for de minste beholdt, mens basketballkurven flyttes bort fra husveggen og ut i fellesområdet. Midt imellom disse sonene legger vi inn en mulitfunksjonell benk med ulike høyder og vinkler, slik at den kan brukes som tribune, klatrestativ og lekesoner for de yngste, solplatting og ekstra sitteplasser.Stor skala

Lenger ned i hagen er et område for ballspill, en eplelund med hengekøyer og en skjermet sittegruppe.


Store hager med store bygg krever stor skala av beplantning og installasjoner. Mange av leilighetene i et sameie ser på hagen ovenfra, og skal hagen være til glede for dem, bør man satse på store felt og former.


Skjerming med planter

Beplantningen gir muligheter for ulik grader av skjerming - kanskje det viktigste grepet man gjør i en felleshage. Et stort hinder for å bruke fellesområdene er ofte at man føler seg satt ”på utstilling”. For mange vil det være viktig å finne mindre soner i hagen som innbyr til opphold, uten at man føler at man må være sosial med alle som er ute.


Prinsippene for felleshager er de samme som for små hager. De skal tilby det beboerne ønsker av en hage, bare i større skala.


Publisert i Norsk Hagetidend nr. 4, 2021