top of page

Fra inngangsparti til hage

Når den lille hageflekken på østsiden av huset er det eneste uteområdet med morgen- og formiddagssol, er det synd hvis hele området må brukes til bil og inngangsparti.


Løsningen blir å flytte selve inngangen til hagen og forvise bilen til carporten. Slik får denne familien et praktisk og hyggelig inngangsparti i tillegg til et deilig, skjermet uteområde med sol tidlig på dagen.


Trykk på pilen for å se før-bildet.


Endret tilkomst gir ny bruk Før måtte en gå gjennom hele uteområdet for å komme til døren, og det var bare foran inngangsdøren at det var skjerming ut mot gaten. Dette førte til at arealet som kunne benyttes til oppholdsområde, var veldig åpent mot gaten og sjeldent ble brukt.


Vi flytter derfor inngangen til hagen til motsatt ende, og flytter hekken dit inngangen var før. Nå leder inngangen til hus og hage rett til inngangsdøren, men er likevel litt skjermet fra gaten utenfor med port og portal med klatreplanter.


Den nye tilkomsten gir muligheter for å dele opp uteområdet i soner; man kommer først til et eget inngangsparti, og deretter kan man fortsette til et oppholdsområde som er godt skjermet fra gaten, og som ikke er en del av inngangen. Det er likevel god plass til å gå gjennom uteområdet mellom hus og bod til carporten, som ligger i forlengelsen av boden. Det blir også plass til et område for søppelspann på utsiden av bod og hekk.


Oppholdsområdet rammes inn av hekken på den ene siden og en plantekasse med hjul mot soveromsvinduene. Der blir det flott med prydgresset hagerørkvein «Karl Foerster», som kommer tidlig med grønt om våren og står flott utover vinteren med høye, vaiende strå.


Trykk på pilen for å se før-bildet.


Gjenbruk

Den flotte buksbomhekken brukes på nytt, men flyttes og suppleres med flere hekkplanter slik at hekken nå går fra portalen og helt bort til boden. Vi utnytter også at veien skrår ned i hagen til familien og lager en lav mur på innsiden slik at hekken står litt høyere enn oppholdsområdet. Det gir ekstra god skjerming mot gaten.


Et lite tre fungerer som skille mellom inngangsparti og oppholdsområde. Det gir også god stemning mellom de høye husene i gaten og skaper den gode hagefølelsen. Prydepletreet «Elise» eller rognen «Sunshine» vil passe her.


På denne måten blir den lille hageflekken på østsiden av huset godt utnyttet, ettersom logistikken gjennom området er endret, og familien får brukt hele uteområdet på best mulig måte, både som inngang og til opphold.Publisert i Norsk Hagetidend nr. 3, 2023